International Baccalaureate

Bli högskolebehörig i 100 länder!

International Baccalaureate är en utbildning som ger dig behörighet till högskolestudier i minst 100 länder. All undervisning sker på engelska och betygen sätts på en sjugradig skala. Antagning sker efter inträdesprov i engelska och tillsammans med betygspoäng.
PROGRAMMET FINNS PÅ:
Hvitfeldtska gymnasiet
The International High School