skip to Main Content
Katrinelund – Sikta på personbästa i alla ämnen

Digitalt öppet hus på Katrinelund

Varmt välkommen till oss på Katrinelund i Göteborg. På öppet hus hos oss kommer du att få se lokalerna, träffa elever och lärare.

Fyll i formuläret för att få påminnelser och information inför våra öppna hus från HT 2020 och VT 2021. Vi ser fram emot att träffa dig.

Vi har öppet hus följande datum:

21 november kl 13.00-15.00

Ekonomiprogrammet

23 november kl 17.00-19.00

Naturvetenskaps­­programmet

24 november kl 17.00-19.00

Samhällsvetenskaps­­programmet

Öppet hus för elitidrott klicka här

Digitalt öppet hus på Katrinelund
Personuppgifter *

Hela eleven, hela vägen

Hur du mår påverkar hur det går med dina studier. Därför jobbar vi på Katrinelundsgymnasiet med hela dig – både din kondition och din ambition. Vi är extra noga med maten och uppmuntrar alla, oavsett om du är idrottselev eller inte, till en aktiv och hälsosam livsstil.

Som elev på Katrinelundsgymnasiet får du lära dig att sätta mål för dina studier, och sedan jobba hårt för att nå dem.

Häng med på en rundtur på skolan

Häng med på en rundtur i våra lokaler på Katrinelundsgymnasiet där du får träffa några elever och höra om hur vi arbetar med Hela Eleven Hela Vägen.

Katrinelund – Hela eleven, hela vägen

Elitidrott på Katrinelund

Katrinelund är Sveriges största elitidrottsgymnasium. Ungefär 35 procent av eleverna på skolan är idrottselever. Vi erbjuder hela 14 olika idrotter varav badminton, handboll och friidrott är riksrekryterande.

Vårt mål är att ge dig som har idrottstalang bästa tänkbara förutsättningar att kombinera elitsatsning och studier. Vi ser till att du både utvecklas som elitidrottare och får en högskoleförberedande utbildning.

Antagning
För att komma in på en idrottsutbildning måste du först ansöka till, och bli rekommenderad av ditt specialidrottsförbund.

Läs mer om elitidrott samt ansökningsdatumen för respektive förbund på vår webbplats

Den 21 november kommer vi ha fysiskt öppet hus för elitidrottare på Katrinelund. Här nedan kan du anmäla dig. Med tanke på situationen i samhället är det viktigt att du håller dig till den tiden du bokar. Beroende på hur många som anmäler sig till varje tid kan din bokade tid komma att ändras utav oss och detta måste respekteras. Du får information från oss om din tid ändras.

Sista dag för anmälan är 13 november.

Elitidrott fysiskt öppet hus på Katrinelund
Vilken tid vill du komma? *
Vilket program är du intresserad av? *
Personuppgifter *

Våra program

Förbered dig för vidare studier på Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet på Katrinelundsgymnasiet är ett program som ger dig en bred utbildning och som förbereder dig för vidare studier på högskola eller universitet. På samhällsvetenskapsprogrammet får du lära dig att utforska och kritiskt granska din omvärld. Samhällskunskap är ett centralt ämne och med hjälp av Katrinelundsgymnasiets skickliga och engagerade lärare kommer du under dina tre år på programmet att vidga dina vyer inom flera olika områden.

En utbildning som ger dig många möjligheter
Tack vare samhällsvetenskapsprogrammets bredd kan du välja bland många olika ämnesområden när du senare läser vidare.

Beteendevetenskap – Kunskap om människan
Varför agerar vi som vi gör i olika sammanhang? Beteendevetenskap handlar om människan och hennes samspel i olika sammanhang. Du kommer få kunskaper om människans utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Du fördjupar dig i människors agerande både som individer och i grupp. Kommunikation, lärande och ledarskap är andra ämnen som du lär dig mer om på inriktningen Beteendevetenskap.

Vill du starta eget företag, börja arbeta direkt efter gymnasiet eller förbereda dig väl inför vidare studier vid universitet eller högskola? Ekonomiprogrammet ger dig den kunskapsbas och de verktyg du behöver! Tillsammans med dina skickliga och engagerade lärare, våra kontakter utanför skolan och dina kamrater får du i olika former upptäcka, utforska och kritiskt granska din omvärld. På Katrinelund kan du välja mellan två inriktningar ekonomi eller juridik.

Många möjligheter
Utbildningen ger en bra grund och behörighet till många högskoleutbildningar inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Inriktning ekonomi
Inriktningen gör dig väl förberedd för yrkeslivet och du kan direkt efter gymnasieexamen arbeta med exempelvis inköp, försäljning, marknadsföring, ledarskap och organisation. Om du drömmer om att starta och driva eget företag ger vi dig de färdigheter du behöver inom konceptet Ung Företagsamhet (UF). Katrinelundsgymnasiet samarbetar sedan ett antal år med näringsliv och föreningsliv. Ekonomisk inriktning gör dig extra väl förberedd för fortsatta studier på ekonomprogrammet, som bland annat finns på Handelshögskolan.

Inriktning juridik
Inriktningen juridik ger dig goda kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridisk metod. Juridisk inriktning gör dig extra väl förberedd för fortsatta studier på juristprogrammet, som finns på Handelshögskolan och andra svenska universitet.

Är du intresserad av naturvetenskap? Undrar du över hur allt hänger ihop? Vill du ha en bred utbildning som öppnar upp för många olika yrken? I så fall är Naturvetenskapsprogrammet på Katrinelundsgymnasiet något för dig!
På Katrinelund kan du välja mellan två inriktningar, naturvetenskap eller naturvetenskap och samhälle.

Förbereder för universitetet
Naturvetenskapsprogrammet förbereder i första hand för högskoleutbildningar inom naturvetenskap och teknik. Programmet ger dig en bred behörighet och en gedigen kunskapsbas för fortsatta studier för att bli till exempel läkare eller civilingenjör, men du kan även bli arkitekt, lärare, veterinär, sjukgymnast, jurist, psykolog, tandläkare eller något annat.

Vi vill att du lyckas i dina studier och erbjuder dig därför goda möjligheter till stöd och support. Våra engagerade och välutbildade lärare finns här för dig och du har tillgång till välutrustade laborationssalar i fysik, biologi och kemi.

Inriktning naturvetenskap
Tyngdpunkten i inriktningen ligger på fördjupande kurser i matematik, biologi, fysik och kemi. Du tränar dig i att koppla ihop verkligheten med teorier genom att laborera och räkna. Du lär dig att se världen med en naturvetares ögon och fundera över vår gemensamma framtid.

Inriktning naturvetenskap och samhälle
I denna inriktning studerar du samhällsproblem betraktade med en naturvetares ögon. Du lär dig att förstå sambanden mellan ekonomi, politik och jordens resurser. Du lär dig vad begrepp som globalisering och klimatförändringar betyder.