skip to Main Content
Skoogle logo
Länk till Göteborgs Stads webbplats
Riksgymnasiet logotyp
Rörelsehindrad och ska söka till gymnasiet?

Rörelsehindrad och ska söka till gymnasiet?

Hos oss på Riksgymnasiet Göteborg skräddarsyr vi din utbildning hos oss eller på andra skolor.

Om du har ett omfattande rörelsehinder, vill läsa på kommunal gymnasieskola och är i behov av assistans och habilitering skall du kontakta oss på Riksgymnasiet Göteborg. Vi har 30 års erfarenhet i att skräddarsy gymnasieutbildningen för elever som är i behov av assistans och habiliteringsinsatser.

Med våra insatser kan du läsa hela eller delar av olika gymnasieprogram på kommunala gymnasieskolor i Göteborg och du får tillgång till vår elevassistans, habilitering och specialpedagog. Du får en specialanpassad utbildning med tillgång till elevassistans under skoldagen och habiliteringsinsatser inlagt på skolschemat.

Om det finns vissa kurser som du behöver extra stöd i har du också möjlighet att läsa dessa kurser i mindre grupper på Riksgymnasiet och kombinera detta med studier på annan gymnasieskola. För dig som inte är klar med grundskolan erbjuder vi även introduktionsprogram.

Om du bor långt från skolan erbjuds du även plats på vårt elevhem som är bemannat med assistenter dygnet runt.

Ansökan sker via Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida:
https://www.spsm.se/skolalternativ/efter-specialskolan/for-elev-med-rorelsehinder/sa-har-ansoker-du-till-riksgymnasium-med-rh-anpassad-utbildning/

Kolla in oss på vårt digitala öppet hus på: https://www.skoogle.nu/oppethus/riksgymnasiet/ eller läs mer på vår hemsida: www.riksgymnasietgbg.se

För att se vad vi kan erbjuda just dig, kontakta oss gärna via rektor Riksgymnasiet Göteborg via e-post: Calina.folme@educ.goteborg.se eller på telefon: 0702-15 31 90.