Skip to content
Skoogle logo
Länk till Göteborgs Stads webbplats

Vill du besöka oss? Fyll i här.

Fyll i formuläret om du vill besöka oss eller för att ställa en fråga, så hör vi av oss. Varmt välkommen!

Angeredsgymnasiet läsåret 2022-2023
Personuppgifter *

Det här är Angereds­­gymnasiet

Angeredsgymnasiet är skolan där du överträffar dig själv. Vi som jobbar här ser och stöttar varje elev. Vi går in med mer energi, fler aktiviteter och större hjärta än någon annan. Dessutom jobbar vi hårt för att du ska få kontakt med företag och mentorer som öppnar dörrar framåt. Kort sagt: hos oss får du kraften, kunskapen och kontakterna du behöver för att ta dig till nästa nivå.

Välkommen till Angeredsgymnasiet!

Häng med på en rundtur på Angereds­gymnasiet

Följ med på en guidad tur genom Angeredsgymnasiet. Kolla in vårt nybyggda bibliotekscafé, spana in korridorerna och se hur skolan ser ut inuti.

Våra program

Vill du lära dig att starta företag och samtidigt skaffa dig en utbildning där du kan välja mellan att plugga vidare på högskolor och universitet – eller gå direkt ut i arbetslivet? Med ekonomiprogrammet behåller du valfriheten genom hela gymnasiet. Du läser både ekonomi och juridik, men får också möjlighet att fördjupa dig speciellt i något av dessa ämnen.

Ekonomi
Vill du bli chef, arbeta med inköp, försäljning, marknadsföring, personalfrågor eller med bokföring så är detta utbildningen för dig. Eller drömmer du om att driva ett alldeles eget företag i framtiden? Här får du chansen att pröva dina vingar redan på gymnasiet. Du lär dig allt om hur affärslivet fungerar och under en del av utbildningen får du själv starta och driva ett företag tillsammans med några skolkamrater.

Juridik
Ser du en framtid som advokat, åklagare, domare, polis, kriminaltekniker, diplomat eller kanske företagsjurist? Då är kunskaper i juridik perfekt att ha med sig redan från gymnasiet. Genom rollspel i vår fina rättegångssal i skolan och besök i domstolar och på advokatkontor, företag och myndigheter får du en god bild av hur det svenska rättssystemet ser ut och fungerar. Vi samarbetar med en av landets största advokatbyråer, Advokatfirman Vinge.

På ekonomiprogrammet samarbetar vi med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet liksom med en av landets största advokatbyråer och en lång rad andra institutioner och företag i Göteborg för att ge dig en utbildning så nära verkligheten som möjligt. Det ger dig förstås både en bättre utbildning och ett värdefullt kontaktnät att ta med ut i livet.

Är du intresserad av politik, bistånd, människor och samhällsfrågor? Siktar du på att läsa vidare till polis, socionom, personalvetare eller varför inte lärare? Då är detta programmet för dig. Samhällsvetenskapsprogrammet är ett av gymnasieskolans bredaste program som förbereder dig för en mängd olika intressanta möjligheter att läsa vidare.

På samhällsprogrammet får du utveckla din förmåga att tolka, förstå och förklara det som händer i samhället. Du kommer att studera samhällets organisation och funktion. Du kommer att tränas i att angripa olika problem på ett vetenskapligt sätt. Du lär dig också förstå vår nutid vilket ger dig bättre möjlighet att påverka samhället idag såväl som i framtiden. Samhällsvetenskapsprogrammet är ett studieförberedande program som ger dig en bred bas för att läsa vidare. Litteratur- och språkstudier är viktiga delar för att kunna ta del av andra kulturer, människor och samhällen. Det förbereder dessutom för möjligheten att studera vidare utomlands.

På Angeredsgymnasiet erbjuder vi fördjupningen Samhällskunskap som ger dig ytterligare fördjupning i de samhällsvetenskapliga ämnena. Allt för att ge dig en fast grund att stå på när du ska vidare efter gymnasiet. Självklart får du tillgång till egen dator för dina studier då all vår undervisning bygger på tillgång till digitala källor och modern pedagogik.

På samhällsprogrammet driver vi idag projekt med bland andra Chalmers och Centrum för urbana studier. Vi arbetar även med studentutbyte med Uganda.

Om du vill läsa naturvetenskapligt program i en modern miljö med spännande samarbetspartners så ska du läsa på Angeredsgymnasiet. På naturvetenskapligt program får du genom experiment, fältstudier och laborationer lära dig om naturen och hur den är uppbyggd.

Vi samarbetar med universitet och andra aktörer för att du ska få möjlighet att genomföra delar av dina studier i en akademisk miljö. Med datorer i undervisningen, utbildade lärare och laborationer på Göteborgs universitet och Chalmers sporrar vi dig till att nå dina mål.

På Naturvetenskapligt program får du genom biologi och kemistudier titta närmare på naturens minsta byggstenar och hur livet hänger ihop och utvecklas. Genom matematik och fysikstudier ges du verktyg att se hur världen hänger ihop. Naturvetenskapligt program förbereder dig för vidare studier som bland annat civilingenjör, läkare, farmaceut, tandläkare, biolog och en massa andra spännande utbildningar.

På naturvetenskapsprogrammet samarbetar vi med naturvetare vid Göteborgs universitet samt en rad andra institutioner och företag för att ge dig en utbildning så nära verkligheten som möjligt. Det ger dig förstås både en bättre utbildning och ett värdefullt kontaktnät att ta med ut i livet.

På vår skola väljer du mellan de båda inriktningarna Narturvetenskap (som innehåller fördjupade kurser inom biologi, matematik, fysik och kemi) eller Naturvetenskap och samhälle (som istället erbjuder samhällskunskap och geografi)

Vill du jobba med människor? Kan du tänka dig ett jobb inom sjukvård, psykiatri eller äldreomsorg? Då är Vård- och omsorgsprogrammet rätt program för dig. På Vård- och omsorgsprogrammet kombinerar du studier i omsorgsarbete, psykologi, psykiatri och allmänna ämnen som språk och samhällsvetenskap med praktik inom olika delar av vårdsektorn. Du får utveckla dina kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

Programmet leder till en yrkesexamen, men du kan även läsa in behörighet för att kunna gå vidare till universitet eller högskola efter gymnasiet.

Vård- och omsorgsprogrammet genomförs i samarbete med kommun, region och näringsliv. Behovet av personal med vårdutbildning kommer att vara stort många år framöver i hela branschen.

APL
Arbetsplatsförlagt lärande är en viktig del av utbildning och du kommer att ha 20 veckors praktik fördelade över tre år. Programmet kan du både läsa som yrkesförberedande och som lärlingsutbildning.

All vård och omsorg bygger på respekt för andra människor.

Jobb direkt efter avslutade studier? Det är en dröm som kan bli verklighet. Under årskurs 2 och 3 varvas teori och praktik. Många av våra handelselever får sitt första sommar- eller extrajobb redan under studietiden. Önskar du studera vidare på högskola eller universitet ger vi dig möjlighet att läsa extra kurser för att kunna få behörighet.

Vill du arbeta inom inköp eller försäljning? Kanske drömmer du om att bli chef för en butik, eller starta eget företag. Då är detta programmet perfekt för dig. Handel är en sektor som växer med många goda framtidsmöjligheter både i Sverige och utomlands. För dig som behärskar flera språk öppnar sig den internationella arbetsmarknaden.

Vi arbetar med företag inom olika branscher och bygger broar mellan skolan och externa partners inom näringslivet och offentlig sektor. Genom dessa kontakter ges ni möjlighet att få inblick i och prova på eventuella framtida yrkesroller.

Detta ger er förstås en verklighetsnära utbildning och ett värdefullt kontaktnät för framtiden. Under studietiden kommer du bland annat vara med och arrangera och delta i interna och externa event och mässor.

Riksgymnasiet för rörelsehindrade är en del av Angeredsgymnasiet där ungdomar med olika funktionsnedsättningar får stöd och assistans i sina studier. Vi erbjuder nationella program och introduktionsprogram och möjligheter finns att välja stor eller liten grupp.

Elever på Riksgymnasiet Göteborg kan även välja att läsa delar av eller hela program på alla de kommunala gymnasieskolorna i Göteborg med tillgång till Riksgymnasiets elevassistans, habilitering, elevhem och specialpedagog.

Elevassistenter hjälper till med studierna och skolvardagen. Habiliteringspersonal ger fysisk träning och annat specialstöd. Elevhem nära skolan blir ofta elevens nya bostad. Tiden på Riksgymnasiet sträcker sig oftast över fyra år och präglas av utmaningar och upplevelser av olika slag. Eleverna kan t.ex. bli medarbetare i skoltidningen Angeredswebben och TV-Angered eller arbeta med musik.

Ungdomar under 21 år med svåra rörelsehinder, som har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande och uppfyller de allmänna behörighetskraven för att söka till gymnasieskolan och är i behov av habilitering har laglig rätt till rh-anpassad gymnasieutbildning inom riksgymnasieverksamheten.
Riksgymnasieverksamheten finns på fyra orter; Stockholm, Göteborg, Kristianstad och Umeå med utbildning för ungdomar med rörelsehinder.

Information om ansökan finner du på Specialpedagogiska Skolmyndighetens hemsida.

Så här går det till

Introduktionsprogram är till för dig som saknar ett eller flera betyg från grundskolan. På Programinriktat val kan du läsa in det som fattas från grundskolan samtidigt som du läser ett av våra gymnasieprogram. På Yrkesintroduktion läser du yrkeskurserna från ett yrkesprogram. På Språkintroduktion förbättrar du dina kunskaper i svenska språket och på Individuellt alternativ anpassas utbildningen helt och hållet efter dig. Läs mer om våra olika introduktionsprogram på vår hemsida.