skip to Main Content
Skoogle logo
Länk till Göteborgs Stads webbplats
Hvitfeldtska logotyp

Formar framtiden sedan 1647

Vill du ha en påminnelse om öppet hus?

Här kan du ställa din fråga eller få en påminnelse om öppet hus. Fyll i formuläret,  så hör vi av oss!

Vi har öppet hus följande datum:

Lördag 20  januari klockan 11-14

Plats: Rektorsgatan 2

Programmet för dagen hittar du här!

Hvitfeldtska läsåret 2022-2023
Jag vill bli kontaktad via
Personuppgifter *

Det här är Hvitfeldtska

Vi är en kunskapsinriktad och internationell skola med spets och bredd som vill erbjuda högklassig gymnasieutbildning i ett internationellt perspektiv. Hvitfeldtska satsar på profileringar inom naturvetenskap, matematik, samhällsvetenskap, handel, ekonomi, språk och musik. International Baccalaureate, fransk och tysk sektion samt övriga internationella utbyten ger skolan en internationell atmosfär. Skolan präglas av en mycket aktiv elevkårsverksamhet. Tillsammans med det väl utvecklade samarbetet med Chalmers, Göteborgs universitet och Svensk handel, blir våra elever väl förberedda för arbetsliv och krävande högskolestudier.

Häng med på en sväng på Hvitfeldtska

Följ med på en rundvandring på Hvitfeldtska till tonerna av musik skriven och framförd av skolans egna elever.

Våra program

Ekonomiprogrammet på Hvitfeldtska vänder sig till dig som vill ha en bred teoretisk utbildning som ger dig behörighet till högskolestudier efter gymnasiet.

På Hvitfeldtskas ekonomiprogram finns inriktningarna ekonomi och juridik samt ett bredspår där du får läsa både ekonomi och juridik.

År ett är gemensamt för alla elever på ekonomiprogrammet och då läser du bland annat Företagsekonomi 1 och Privatjuridik. Under våren i årskurs ett väljer du inriktning inför årskurs två och tre.

Inriktning Ekonomi

Här läser du marknadsföring, redovisning och driver UF-företag. Gymnasiearbetet görs inom marknadsföring, redovisning eller entreprenörskap.

Inriktning Juridik

Här får du kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Du får utveckla din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Inriktning Bredd Ekonomi/Juridik

En bred inriktning där du får prova på både ekonomi och juridik. Du läser affärsjuridik och Företagsekonomi 2, Rätten och samhället, entreprenörskap och företagande och får driva UF-företag. Du får välja mellan matematik 3b och filosofi/psykolog2.

Poängplan 

Vanliga frågor om Ekonomiprogrammet

Exempelscheman

Språksektionerna – franska och tyska

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram för dig som är intresserad av att arbeta inom handelsbranschen med försäljning, marknadsföring, ledarskap och service. Du kommer lära dig mycket om bemötande av kunder, affärsutveckling, kommunikation, inköp och digital handel. Kanske drömmer du om att driva ett eget företag? Under ditt sista år kommer du att få driva ett eget UF-företag och få ovärderliga kunskaper om företagande.

Under dina tre år på Hvitfeldtska så gör du APL (arbetsplatsförlagt lärarande) ute på arbetsplatser i sammanlagt femton veckor där du får värdefull erfarenhet från handelsbranschen. Programmet ger dig en god grund för olika yrken och vidareutbildningar. Du kommer läsa de kurser som krävs för att få grundläggande högskolebehörighet.

Exempelschema

FAQ  Försäljnings- och service

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Är du intresserad av vad som händer i världen och Sverige? Varför det händer och vilka konsekvenser det får? Samhällsvetenskapsprogrammet på Hvitfeldtska ger dig möjlighet att följa med i debatten och öka din internationella förståelse. Du får också lära dig mer om människans utveckling som individ och medlem i olika grupper, samt varför man agerar som man gör.

Programbroschyr med poängplan

Vanliga frågor och svar

Exempelschema

Skillnader och likheter mellan inriktningarna

Språksektionerna – franska och tyska

Naturvetenskapsprogrammet på Hvitfeldtska ger en utbildning som förbereder mycket väl för universitetsstudier.
Vi erbjuder båda de nationella inriktningarna – Naturvetenskap (NATNAT) och Naturvetenskap och Samhälle  (NATSAM) vilket väljs först på våren i årskurs 1.

Vi har ett brett utbud av individuella val och fördjupningskurser efter intresse och kan på så sätt skapa en utbildning som passar dig.

Behöriga och ämneskunniga lärare, utmaningar och stimulans kombinerat med trygghet och trivsel ger våra elever den bästa grunden för framtiden.

Vanliga frågor och svar om NA-programmet

Exempelschema

Programbroschyr med poängplan

Språksektionerna – franska och tyska

Med vårt estetiska program får du det bästa av två världar: en högskoleförberedande utbildning som samtidigt utvecklar dig musikaliskt. Det öppnar upp många valmöjligheter för framtiden.

Programbroschyr med poängplan

Exempelscheman

Vanliga frågor och svar

Fördjupningskurser

IB – International Baccalaureate
Founded in the 1960s, the IBO grew out of international schools’ efforts to establish a common curriculum and university entry credential for geographically mobile students.

The International Baccalaureate Diploma Programme is a rigorous pre-university course of studies, leading to examinations, that meets the needs of highly motivated secondary school students between the ages of 16 and 19 years. Designed as a comprehensive two-year curriculum that allows its graduates to fulfil requirements of various national education systems. The diploma model is based on the pattern of no single country but incorporates the best elements of many. Like all Swedish IB-schools we start at Hvitfeldtska with a one-year preparatory course, making the IB-programme equal to a three-year gymnasium.

Programme brochure

Schedules example year 1 and 2

Subject choices

Application info

Individuellt alternativ på Hvitfeldtska gymnasiet är ett treårigt program och en utbildning för dig som har behov av en långsammare studietakt, extra stöd, repetitioner och anpassningar i studierna. Du väljer en av våra fyra programinriktningar; Handel, Estet-bild, Media eller Allmän.

Programbroschyr med poängplan

Språkintroduktion (IMS) fortsättning är för dig som läst något eller några år på grundskolan eller något annat introduktionsprogram.

Du får möjlighet att meritera dig för högskoleförberedande program eller yrkesprogram inom gymnasieskolan. Det finns också möjlighet för dig att bättra på din svenska, så att du kan söka till andra introduktionsprogram (t.ex. Programinriktat val och Yrkesintroduktion). Du får tillgång till engagerade lärare med lång erfarenhet och ett väl fungerande elevvårdsteam med studie- och yrkesvägledare, kuratorer, skolsköterskor och skolläkare. Du får förmånen att gå på en skola med trevlig miljö i centrala Göteborg. Beroende på dina svenskkunskaper och dina tidigare betyg sätter vi ihop individuella scheman, men du går i en ”basklass” där du läser svenska.

Programbeskrivning

Om du vill fördjupa dig i matematik eller musik är våra spetsprogram något för dig. Här pluggar du tillsammans med elever som har samma intresse som du själv och får möjlighet att utvecklas i snabbare takt inom ditt specialområde. För att söka riksrekryterande utbildning från kommuner utanför GR-regionen, kontakta studievägledaren på din nuvarande skola.

Läs mer på vår hemsida

Programblad spetsutbildning musik

Programblad spetsutbildning matematik

Språksektionerna är för dig som, förutom att läsa ett nationellt program, vill uppnå funktionell tvåspråkighet i franska respektive tyska. Under åren kommer du att få dörren öppnad till den franskspråkiga, resp. tyskspråkiga världen och få lära dig om litteratur, kultur, historia och samhällsfrågor. Enkla moment och kortare avsnitt i de vanliga kurserna kan komma att läsas på franska respektive tyska.

Båda sektionerna samarbetar i gemensamma projekt. Ett exempel är utbytesresan under första året som tyska och franska sektionen gör gemensamt.

Informationsblad franska sektionen

Informationsblad tyska sektionen