Skip to content
Skoogle logo
Länk till Göteborgs Stads webbplats
Schillerska – Här lever lärandet

Vill du ha en påminnelse om öppet hus?

Här kan du ställa din fråga eller få en påminnelse om öppet hus. Fyll i formuläret,  så hör vi av oss!

Vi har öppet hus följande datum:

  • Lördag 23/11 2024 klockan 10-14
  • Lördag 18/1 2025 klockan 10-14 

Plats: Vasagatan 19

Schillerska läsåret 2022-2023
Jag vill bli kontaktad via
Personuppgifter *

Det här är Schillerska

Du vill vara på en skola som lever och andas, där det som är viktigt, är viktigt på riktigt, där det inte handlar om att läsa sidan 28 till 42, utan om att förstå, hur det hänger ihop.

Du vill vara på en skola där varje dag är ny och varje fråga öppnar en dörr.

Du vill vara på en skola där språket och kulturen inte bara är lite lättsam underhållning, utan början på allt vi vet, där det är vackert att vara samhällsengagerad, starkt att vara känslig och lika ok att vara drama queen som supernörd.

Du vill vara på en skola som ger dig idéer, som använder en större palett av färger, smaker och infallsvinklar för att hjälpa dig växa och komma vidare i livet och lärandet.

Schillerska – Här lever lärandet.

Häng med på en rundtur på skolan

Följ med på en rundtur inne på Schillerska och hör lärarna berätta om skolan och eleverna.

Våra program

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen ska du ha fått kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. Utbildningen ska behandla frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.

Schillerska har en inriktning för Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap.

SAM Beteendevetenskap Poängplan 24-25

Exempelschema Samhällsvetenskapsprogrammet

Frågor och svar Samhällsvetenskapsprogrammet

Språksektionerna Franska och Tyska

Har du frågor om samhällsprogrammet? Kontakta gärna vår programsamordnare Cornelis Sundlöf: 0722-429698, eller e-post: cornelis.sundlof@educ.goteborg.se

På Schillerska finns Bild och formEstetik och media och Teater. På alla tre inriktningarna kan du välja varianten Samhällsfördjupning, vilken erbjuder dig den bredd och de meritpoäng som samhällsprogrammet ger, men med ett estetiskt innehåll.

Vi erbjuder också Bild och form – Spetsutbildning med riksintag som ger dig en gedigen grund för vidare studier på konstskolor och högskolor.

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen ska du ha fått kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv.

EST Teater Poängplan 24-25

EST Estetik och media Poängplan 24-25

EST Estetik och media Samhäll Poängplan 24-25    

EST Bild och form Poängplan 24-25

EST Bild och form Samhäll Poängplan 24-25

EST Bild och form Spets Poängplan 24-25

Exempelschema Bild och form

Exempelschema Estetisk media

Exempelschema Teater

Exempelschema Estetik bild och media SPETS

Frågor och svar Bild och Form, Media och Bild SPETS

Frågor och svar Teater

Har du frågor om estetiska programmet? Kontakta gärna vår programsamordnare Linda Peterson: 0707- 85 44 40, eller e-post: linda.peterson@educ.goteborg.se

Ekonomiprogrammet på Schillerska kan välja mellan två inriktningar – ekonomi eller juridik. Vi ger dig en gedigen utbildning som ger dig kunskaper om entreprenörskap och samhällsengagemang på nationell och internationell nivå. Vi arbetar med aktuella projekt som tagna från det verkliga arbetslivet och har bland annat fokus på UF (Ung företagsamhet) och CSR (Corporate Social Responsibility). Våra duktiga lärare lyfter fram och utmanar dig som elev på många nivåer och sätt.

Ekonomi- inriktning ekonomi
På inriktningen ekonomi kan du fördjupa dig inom marknadsföring. Du får verktygen och möjligheten att starta företag och driva dina idéer, lära dig kommunikation i skrift och visuellt. Här kombineras den teoretiska basen med kreativ entreprenörsanda, så att du är rustad för att ta steget vidare.

Ekonomi- inriktning juridik
På inriktningen juridik får du arbeta med frågor ur ett humanjuridiskt perspektiv. Vi arbetar mycket med hur individen och samhället agerar och samverkar. Juridik är ett medel för att kunna uppnå förändringar och att kunna påverka det demokratiska samhället eller försvara det samhälle vi har. Kurserna i inriktningen juridik är till exempel internationella relationer, affärsjuridik, rätten och samhället och psykologi.

I dina individuella val kan du välja att ta del av Schillerskas kurser till exempel, bild och form, foto, filosofi eller fortsätta ditt språkval.

EKO Ekonomi Poängplan 24-25

EKO Juridik Poängplan 24-25

Exempelschema Ekonomiprogrammet

Frågor och svar Ekonomiprogrammet

Språksektionerna Franska och Tyska

Har du frågor om ekonomiprogrammet? Kontakta gärna vår programsamordnare Karin Sundén: 0728-55 36 34, eller E-post: karin.sunden@educ.goteborg.se

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om matematik.

Schillerska erbjuder två inriktningar på Naturvetenskapsprogrammet: Naturvetenskap samt Naturvetenskap och samhälle.

Vi har också en särskild variant som heter Naturvetenskap Bild och form.

NAT Naturvetenskap Poängplan 24-25

NAT Naturvetenskap och Samhälle Poängplan 24-25

NAT Nat Bild Särskild variant Poängplan 24-25

Exempelschema Naturvetenskapsprogrammet

Frågor och svar Naturvetenskapliga programmet

Språksektionerna Franska och Tyska

Har du frågor om naturvetenskapsprogrammet? Kontakta gärna vår programsamordnare Cornelis Sundlöf: 0722-429698, eller e-post: cornelis.sundlof@educ.goteborg.se

Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen ska du ha fått kunskaper för högskolestudier inom främst humaniora men även inom samhällsvetenskap.

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper i humaniora, där du studerar människan i samtiden och historien. Detta utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt och internationellt. Utbildningen ska sätta människans skapande och tänkande i centrum och behandla kulturarv, samtida kultur och interkulturella frågor, liksom språk som kulturbärare.

Schillerska erbjuder två inriktningar för Humanistiska programmet: Kultur och Språk.

HUM Kultur Poängplan 24-25

HUM Språk Poängplan 24-25

Exempelschema Humanistiska programmet

Frågor och svar Humanistiska programmet

Språksektionerna Franska och Tyska

Har du frågor om humanistiska programmet? Kontakta gärna vår programsamordnare Linda Petersson: 0707 – 85 44 40, eller E-post: linda.peterson@educ.goteborg.se

Siktar du på en karriär inom det konstnärliga fältet? Du som söker vår spetsutbildning vet redan nu att du har siktet inställt på vidare studier vid konsthögskola eller annan högre konstutbildning i Sverige eller utomlands. Du kommer att få fler kurser inom bild och form än om du läser det vanliga programmet.

Schillerska gymnasiet har en lång tradition av bild och form-utbildningar, med fokus på det konstnärliga förhållningssättet och det konstnärliga hantverket.

Spetsutbildningen ger dig en gedigen grund för vidare studier på konstskolor och högskolor. Du kan till exempel studera vidare inom design, arkitektur, spelutveckling, film, foto, mode/textil smyckeskonst och fri konst. Målet är att du ska kunna gå vidare direkt efter gymnasiet till den konstutbildning som du vill komma in på. Naturligtvis kan du också studera vidare inom till exempel humaniora och samhälle.

EST Bild och form Spets Poängplan 24-25

Frågor och svar Bild och Form, Media och Bild SPETS

Har du frågor? Kontakta gärna vår programsamordnare Linda Petersson: 0707 – 85 44 40, eller E-post: linda.peterson@educ.goteborg.se

Individuellt alternativ utformas efter dina förutsättningar under 1-3 år och kan innehålla grundskoleämnen, gymnasieämnen och motivationsinsatser. Förutom grundläggande kunskaper i svenska finns det inga inträdeskrav. Du får stöd av engagerade lärare och kan läsa in behörighet till ett nationellt program.

Språk i högre studietakt

Franska och tyska sektionen är för dig som vill fördjupa dig
inom språk och kultur. Sektion kan väljas i det humanistiska,
naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammet.
Svenska och modersmålstalande lärare hjälper dig igenom en
högre studietakt med bland annat en intensiv talträning på
lektionerna. För att söka måste du ha läst språket i grundskolan
men du behöver inte ha haft toppbetyg. Huvudsaken är att du
är motiverad och vill lära dig mer om länderna.

Förbereder för högre studier

Vi kan erbjuda dig franska och tyska upp till steg 7. Steg 7
är en litterär kurs som kvalificerar dig att tentera 15 poäng
av universitetskursen i språket. Du får också möjlighet att ta
språkdiplomexamen som kan ge dig behörighet till fransk- och
tyskspråkiga universitet. Undervisningen på fransk och tysk
sektion sker i samarbete med Hvitfeldtska gymnasiet.

Studieresor

På Schillerska har vi generösa resestipendier att dela ut till elever.
Du har goda möjligheter att få studieresor till Frankrike och Tyskland delvis betalda.

På sektionen kan du se fram emot en intressant och omväxlande
studietid präglad av snabba framsteg. När du lämnar gymnasiet
står hela den tysk- och fransktalande världen öppen för dig!