Tillgänglighetsredogörelse skoogle.nu

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för skoogle.nu. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på skoogle.nu.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

För skoogle.nu gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighetsredogörelse för skoogle.nu

Skoogle.nu är en del av utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda skoogle.nu. Här kan du läsa om när vi utförde vår senaste anpassning och hur du gör för att rapportera brister.

Hur tillgänglig är skoogle.nu?

Skoogle.nu uppfyller WCAG 2.1 nivå AA och senaste anpassningen gjordes 29 sept 2020.

Om du har synpunkter på tillgängligheten
Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att skoogle.nu inte uppfyller lagens krav.

Lämna dina synpunkter till utbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad
Här kan du lämna dina synpunkter på tillgängligheten på skoogle.nu.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.