skip to Main Content

Tre värdefulla år
inför högskolan

Välkommen till Polhems­gymnasiet
– En kunskaps­skola för dig!

Här får du ta eget ansvar, samtidigt som kunniga lärare finns som stöd. Vi lägger stor vikt vid förståelse och pedagogik som stimulerar till inlärning. Därför kallar vi Polhemsgymnasiet för en kunskapsskola. Här får du som är studieintresserad en utbildning av hög kvalitet som gör dig väl förberedd för att läsa vidare på högskola och universitet.

Här finns högskoleförberedande utbildningar inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, ekonomi och teknik. Oavsett vilket program du väljer så får du en riktigt bra utbildning. Ett vanligt påstående från äldre elever på besök är ”Jag kände mig mycket väl förberedd när jag började på högskolan ”. I stadens betygsstatistik ligger vi ofta högst och betygen brukar vara lika höga för pojkar som för flickor. Studierna är både stimulerande och utmanande. Utan den trivsel och trygghet som råder på vår skola så kunde vi inte uppnå så goda resultat.

Polhemsgymnasiet elever utomhus

En skolmiljö som inspirerar

Polhemsgymnasiet är en lugn och trygg skola i ett dynamiskt område. Du rör dig i en öppen miljö med Chalmers, IT-universitetet och växande kunskapsföretag som grannar. Här finns också flera andra gymnasier. I omgivningarna finns många träffpunkter i form av caféer, restauranger och bibliotek. Skolan ligger precis vid vattnet och med färja eller buss tar du dig snabbt till city och andra delar av staden.

Lokalerna är ljusa och luftiga och laborationssalarna är välutrustade. I början av ettan får alla elever en personlig dator och datakommunikationen sker via Wifi. Miljön är modern och funktionell och stimulerar till kreativitet och studier.

Vi samarbetar med bland andra Chalmers, Göteborgs universitet, Ung Företagsamhet och Svenska FN-förbundet. Vi har även ett internationellt kontaktnät och utbyten med andra länder.

Våra program

Ekonomiprogrammet är direkt högskoleförberedande. Efter examen har du kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

På Polhemsgymnasiet erbjuder vi inriktningen Ekonomi, som ger kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ger också färdigheter i att starta och driva ett företag. Privatjuridik och Affärsjuridik är också intressanta och användbara kurser som du som elev på Ekonomiprogrammet på Polhem läser.

Entreprenörskap
Utvecklas, ta ansvar, våga tro på dig själv och dina idéer! Våga förverkliga dina drömmar – våga vara egen! Satsa på UF!

Under tredje året på Polhem så driver du ett företag, så kallat UF= Ung Företagsamhet, med verkliga tjänster och varor. Där du får utveckla och träna på din företagsamhet, kreativitet och ditt entreprenörskap. Man går igenom ett företags hela livscykel från start till drift och slutligen avveckling. Detta ger värdefull kunskap att ta med sig ut i livet efter gymnasiet och till vidare studier.

Naturvetenskapsprogrammet ger en bred högskoleförberedelse. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik men programmet förbereder också för fortsatta studier inom andra områden.

På Polhemsgymnasiet erbjuder vi inriktningen Naturvetenskap.
Betoningen ligger på naturvetenskap och matematik, i årskurs två och tre väljer man sedan programfördjupning och individuella val efter intresse. Man kan välja kurser inom t ex språk, estetiska ämnen, samhällsvetenskap, biologi, fysik, matematik, idrott och hälsa, psykologi och programmering.

Inom programfördjupning erbjuder vi kurser som Engelska 7, Fysik 3, Modernt språk, Matematik 5, Samhällskunskap 2 och Psykologi 1.
Är man intresserad av biologi finns möjlighet att välja profilen Biovetenskap. Tycker man att programmering är intressant finns profilen Matematik och data.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett direkt högskoleförberedande program. Efter examen har du kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

På Polhemsgymnasiet erbjuder vi inriktningen Samhällskunskap som ger kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsfrågor. Du får en grundlig insikt i hur Sverige och världen fungerar och varför det ser ut som det gör, och du får en allsidig bild av människans levnadsvillkor i olika länder. I årskurs två åker vi på studieresa till Stockholm där vi bl.a. besöker Sveriges Riksdag.

FN-skola
Polhemsgymnasiet är en FN-skola och samhällseleverna får vara med om att genomföra ett FN-rollspel. Rollspelet ger dig fördjupade kunskaper i olika länders levnadsvillkor och är ett mycket uppskattat inslag i studierna.

Polhemsgymnasiet har sedan 1996 utbildat inom området konstruktion och design av produkter för serietillverkning. Nu har vi inriktningen Design och produktutveckling på teknikprogrammet.

Den gymnasieutbildning som ska förbereda för kommande högskolestudier inom området bör ge:

  • goda kunskap i matematik, fysik, teknik och estetik
  • förmåga att samarbeta och driva projekt i grupp ämnesövergripande
  • förmåga att kommunicera och övertyga med bild, text och ord.

Vår utbildning utgår ifrån ovanstående, är direkt högskoleförberedande och ger goda ämneskunskaper och helhetssyn. Det är en mycket god grund för högskole- och universitetsstudier inom teknik, design och arkitektur men även för högre utbildningar inom de flesta andra områden. Kursutlägget finns på baksidan.

Utbildningen vänder sig till elever med särskilt intresse för matematik, naturvetenskapliga, tekniska och estetiska ämnen. Förutom de inriktningsspecifika delarna påminner utbildningen närmast om naturvetenskapsprogrammet.

Utbildningen ger med lämpliga IV-val särskild behörighet till de flesta högskoleutbildningar; undantag utbildningsområdet till läkare med högre biologikrav.

De andra fyra inriktningarna som finns på teknikprogrammet: Informations- och medi­eteknik, Produktionsteknik, Samhällsbyggande och miljö och Teknikvetenskap har bland andra Lindholmens tekniska gymnasium i vårt grannhus på Norra Älvstranden.

Vanliga frågor

Hur många elever går på skolan?

1170 elever varav 51% är tjejer och 49% är killar. Eleverna från över 100 grundskolor.

Hur många lärare arbetar på skolan?

Vi har ca. 70 lärare varav 60% är kvinnor och 40% är män. Alla lärare är legitimerade.

Vad var antagningspoängen i år?

Ekonomiprogrammet: 273
Naturvetenskapsprogrammet: 278
Samhällsvetenskapsprogrammet: 261
Teknikprogrammet: 291

Hur många går det varje klass? Hur är schemat uppbyggt?

Det är upp till 33 elever i varje klass. Se exempelschema under respektive programflik.

Är alla lärare behöriga?

Ja, alla lärare på Polhemsgymnasiet är behöriga.

Jag har hört att eleverna på Polhem har matkort. Hur fungerar det?

Hos oss får alla elever ett matkort som kan användas på ett 30-tal olika lunchrestauranger. Det finns mycket att välja på. Allt från asiatiskt till husmanskost.

Vilka kurser kan man välja som individuellt val?

Vi samarbetar med Schillerska och Hvitfeldtska kring individuella valen vilket innebär att valmöjligheten är väldigt stor.

Hur många av era elever får en examen och vad är betygspoängen?

Ungefär 98% av våra elever får ett Examensbevis när de tar studenten.
Betygspoäng:
Ekonomiprogrammet: 15,0p
Naturvetenskapsprogrammet: 16,5p
Samhällsprogrammet: 14,4p
Teknikprogrammet: 16,8p.