skip to Main Content
Skoogle logo
Länk till Göteborgs Stads webbplats

Där ambitiösa lärare
och elever möts

Vill du ha en påminnelse om öppet hus?

Här kan du ställa din fråga eller få en påminnelse om öppet hus. Fyll i formuläret,  så hör vi av oss!

Vi har öppet hus följande datum:

Torsdag den 25 januari klockan 16.30-19.30

Diagonalen 4

Polhemsgymnasiet läsåret 2022-2023
Jag vill bli kontaktad via
Personuppgifter *

Välkommen till Polhems­gymnasiet
– för dig som vill mer.

Polhemsgymnasiet är en av de mest populära skolorna i Göteborg. Hit söker sig ambitiösa elever för att få kvalitet i undervisningen och draghjälp av studiemotiverade klasskamrater.

På Polhem bedriver vi gedigen skolundervisning med de bästa läromedlen i välutrustade salar. Här finns högskoleförberedande utbildningar inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, ekonomi och teknik. Oavsett vilket program du väljer får du en riktigt bra utbildning. När äldre elever besöker oss säger dom ofta: ”När jag kom till universitetet kände mig väldigt förberedd”.

I stadens betygsstatistik ligger vi ofta högst. Studierna är både stimulerande och utmanande. Utan den trivsel och trygghet som råder på vår skola så kunde vi inte uppnå så goda resultat.

En skolmiljö som inspirerar

Polhemsgymnasiet är en lugn och trygg skola i ett dynamiskt område. Du rör dig i en öppen miljö med Chalmers, IT-universitetet och växande kunskapsföretag som grannar. Här finns också flera andra gymnasier. I omgivningarna finns många träffpunkter i form av caféer, restauranger och bibliotek. Skolan ligger precis vid vattnet och med färja eller buss tar du dig snabbt till city och andra delar av staden.

Lokalerna är ljusa och luftiga och laborationssalarna är välutrustade. I början av ettan får alla elever en personlig dator och datakommunikationen sker via Wifi. Miljön är modern och funktionell och stimulerar till kreativitet och studier.

Vi samarbetar med bland andra Chalmers, Göteborgs universitet, Ung Företagsamhet och Svenska FN-förbundet. Vi har även ett internationellt kontaktnät och utbyten med andra länder.

Våra program

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som vill läsa vidare inom till exempel juridik, ekonomi eller marknadsföring.
Du som läser Ekonomiprogrammet på Polhemsgymnasiet får tillfälle att visa dina kunskaper i såväl teoretiska moment som i kreativa uppgifter och projekt där vi samarbetar mellan olika ämnen. Genom intressanta studiebesök och gästföreläsare från verkligheten får du fördjupade kunskaper och variation i undervisningen. Efter tre år på Polhemsgymnasiet är du inte bara behörig till, utan också väl förberedd för högre studier på universitet.

Inriktning Juridik — Ny!

Du tränar på att identifiera, analysera och lösa juridiska problem. Inriktningen erbjuder fördjupningar inom ämnen som straffrätt, kriminologi och retorik. Exempelvis läser du kursen Kriminologi där vi undersöker varför brott begås och hur de förhindras. Inom retorik får du lära dig att tala för din sak och slipa dina argument. Du får också prova på juridiskt arbete genom praktiska moment som exempelvis rättegångsspel.

Inriktningen lär dig om hur juridiken påverkar privatliv, yrkesliv och samhällsliv. Du får perspektiv på hur samhället fungerar både i Sverige och internationellt.

Inriktning Ekonomi

Inriktningen Ekonomi erbjuder fördjupningar inom ämnen som entreprenörskap och ledarskap. Du lär dig att identifiera och analysera företagsekonomiska utmaningar, och får träna på att vässa din problemlösningsförmåga.

Du lär dig hur man startar och driver ett företag och utvecklar en konkurrenskraftig affärsidé. Inriktningen fokuserar även på hållbar utveckling och företagens roll i samhället i en föränderlig och globaliserad omvärld.

I årskurs 3 får du driva ett företag med verkliga varor och tjänster. I kursen Entreprenörskap och företagande får du möjlighet att utveckla din företagsamhet, kreativitet och ansvarsförmåga. Tillsammans med några andra elever driver du ett UF-företag genom hela livscykeln, från start till avveckling under ett helt läsår. Det ger värdefulla erfarenheter att ta med sig ut i arbetslivet efter gymnasiet.

Naturvetenskapsprogrammet ger en bred och stabil grund inför universitets- och högskolestudier. Du kan läsa vidare inom naturvetenskap, matematik, teknik och i princip alla andra områden.

Om du tycker att det är spännande med naturvetenskap och vill veta mer om hur allt i världen är uppbyggt så är Naturvetenskapsprogrammet rätt för dig. Här får du lära dig att tänka kritiskt och att föra logiska resonemang. Du kommer få arbeta med flera olika metoder för att lösa problem och göra vetenskapliga iakttagelser.
Vill du studera vidare till exempelvis läkare, veterinär, ingenjör eller forskare så är naturvetenskapsprogrammet på Polhemsgymnasiet rätt. För dig som inte riktigt vet vad du vill jobba med i framtiden, men har ett naturvetenskapligt intresse, ger utbildningen dig en bred bas inför vidare studier.

Under utbildningen får du möta arbetsmiljöer där naturvetare är verksamma, både i Sverige och utomlands. I årskurs 1 besöker vi till exempel Göteborgs Universitet och Chalmers forskningsstation Tjärnö Marina laboratorium. Där får du träffa riktiga forskare och se hur de arbetar med att studera miljöpåverkan på plats.

Inriktning Naturvetenskap

Inriktningen ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Du har möjlighet att både fördjupa och bredda dig. Vi erbjuder exempelvis fördjupning inom biologi i kurserna Bioteknik och Läkemedel och gifter. För den teknikintresserade kan Programmering väljas till. Du kan också bredda dig genom att välja till exempelvis språk eller musik. Sedan 2005 har Polhemsgymnasiet också ett matematiksamarbete med en skola i Shanghai. Mötena sker både via Internet och med besök i respektive städer.

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Inriktningen ger fördjupade kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi. Du får till exempel läsa kursen Människa, miljö och hållbart samhällsbyggande. Under år två gifter vi successivt ihop det vetenskapliga med det naturnära. Vi utforskar samspelet mellan människa och natur och ger plats för friluftsliv och upplevelseidrott.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program. Vill du till exempel bli psykolog, lärare, politiker eller kanske journalist är det här rätt program för dig.

På Polhemsgymnasiet arbetar vi varierat med undervisning både i klassrummet och utanför skolan. Vi har undervisningsprojekt kopplade till olika organisationer såsom Folk- och försvar, Göteborgs universitet samt olika museum. Vi genomför rollspel och vi besöker Sveriges riksdag och mycket annat. I kursen Gymnasiearbete får eleverna chansen att prova på att arbeta vetenskapligt likt en forskare då de utformar en egen undersökning tillsammans med sina klasskamrater.
Utbildningen ger goda kunskaper inför universitet och högskolestudier både när det gäller ämneskunskaper och arbetssätt. Den lägger en god grund för vidare studier inom humaniora och samhällsvetenskap men även för studier inom juridik och ekonomi.

Beteendevetenskaplig inriktning — Ny!

Den här inriktningen har fokus på mänskligt samspel, beteende och utveckling. Du lägger en grund inom sociologi. Därefter tillkommer andra betydelsefulla kurser för att bygga upp din kunskapsbank inom beteendevetenskap – Kommunikation, Psykologi och Ledarskap och organisation är några exempel. Det sista året läser du Humanistisk och Samhällsvetenskaplig specialisering med inriktning kriminologi, med ett vårdande och förebyggande perspektiv.

Samhällsvetenskaplig inriktning

Den här inriktningen har fokus på samhället utifrån ett lokalt, nationellt eller globalt perspektiv. Du lägger grunden inom sociologi och psykologi för att sedan fördjupa dina kunskaper med kurser som Filosofi, Internationella relationer och Humanistisk och Samhällsvetenskaplig specialisering. Humanistisk och Samhällsvetenskaplig specialisering inriktar sig på ett internationellt perspektiv med studier kring frågor där aktörer som till exempel EU och FN är med och påverkar.

Teknikprogrammet ger dig en god grund för vidare studier inom teknik, design och arkitektur, men även för högre utbildningar inom många andra områden.

Är du intresserad av form, funktion och produktutveckling? Gillar du ämnen som matematik, teknik och design? Vill du kombinera problemlösning och kreativitet? Då är Teknikprogrammet ett bra val för dig. Efter gymnasiet fortsätter många av våra elever vidare till Chalmers, och blir efter högskolestudier civilingenjörer, arkitekter, konstruktörer eller industridesigners.
På Polhemsgymnasiet ställs du inför både fiktiva och verkliga uppdrag. Vi arbetar med ämnesövergripande projekt där du får omsätta dina teoretiska kunskaper till produkter. Vi arbetar med hela produktutvecklingsprocessen: från designskiss till CAD-konstruktion till modellutskrift i 3D-skrivare. Med elevernas produkter deltar vi i design- och uppfinnartävlingar. Vi gör studiebesök i näringslivet och på olika högskolor för att förbereda eleverna för framtiden.

Inriktning Design och produktutveckling

Polhemsgymnasiet har inriktningen Design och produktutveckling. De två första åren läser man gemensamt kurser som till exempel Teknik 1, Konstruktion 1 och CAD samt Bild, Design 1 och Design 2, och det tredje året erbjuder vi eleverna ett val av två spår som har olika profil.
Teknikspåret: Här fördjupar du dig inom ämnen som teknik och matematik. Du läser kurserna Teknik – specialisering, Matematik 4 och Fysik 2, vilket innebär att du får full behörighet till tekniska högskolor, som till exempel Chalmers.
Designspåret: Här fördjupar du dig inom design. Du läser kurserna Designmodeller, Digitalt skapande och Entreprenörskap. Det ger en fördjupning i designämnet samt kunskaper i digitala verktyg som exempelvis Photoshop, vilket förbereder dig för fortsatta studier inom design på till exempel HDK eller Konstfack.
Polhemsgymnasiets teknikprogram ingår i Teknikcollege och är kvalitetssäkrat och certifierat av Teknikföretagen via svenska teknikcollegerådet.

Vanliga frågor

Hur många elever går på skolan?

1170 elever varav 51% är tjejer och 49% är killar. Eleverna från över 100 grundskolor.

Hur många lärare arbetar på skolan?

Vi har ca. 70 lärare varav 60% är kvinnor och 40% är män. Alla lärare är legitimerade.

Vad var antagningspoängen i år?

Ekonomiprogrammet: 260,5
Naturvetenskapsprogrammet: 253
Samhällsvetenskapsprogrammet: 253
Teknikprogrammet: 275,5

Hur många går det varje klass? Hur är schemat uppbyggt?

Det är upp till 33 elever i varje klass. Se exempelschema under respektive programflik.

Är alla lärare behöriga?

Ja, alla lärare på Polhemsgymnasiet är behöriga.

Vilka kurser kan man välja som individuellt val?

Vi samarbetar med Schillerska och Hvitfeldtska kring individuella valen vilket innebär att valmöjligheten är väldigt stor.

Hur många av era elever får en examen och vad är betygspoängen?

Drygt 96% av våra elever får ett Examensbevis när de tar studenten.
Betygspoäng:
Ekonomiprogrammet: 15,5p
Naturvetenskapsprogrammet: 16,3p
Samhällsprogrammet: 14,7p
Teknikprogrammet: 16,8p.