Handel- och administrationsprogrammet

Handel- och administrationsprogrammet

Starta eget? Personal shopper? Butikssäljare? Administratör? Entreprenör? Det finns många olika vägar att gå efter Handels- och administrationsprogrammet. På det här programmet lär du dig entreprenörskap, ekonomi, informationshantering, marknadsföring och försäljning. I utbildningen ingår också att starta ett UF-företag. På inriktningen Administrativ service lär du dig hantera olika programvaror som verktyg för administrativt arbete, både i privata företag och i offentlig verksamhet. Efter den här inriktningen kan du jobba med yrken som kundservice och administration. På inriktningen Handel och service lär du dig inköp och lagerhållning och att arbeta inom detalj- och partihandel. Efter den här utbildningen kan du arbeta inom försäljning, marknadsföring, butikskommunikation, logistik eller kundservice. Programmet finns på Angeredsgymnasiet och på Hvitfeldtska gymnasiet. Angeredsgymnasiet Hvitfeldtska gymnasiet