Göteborgs Stads gymnasieskolor

Det finns tolv kommunala gymnasieskolor och sju gymnasiesärskolor i Göteborg, alla med olika inriktningar och specialiteter. Några ligger längre bort och andra ligger mitt i centrum. Några är stora och några är små. En del har bara högskoleförberedande program, andra bara yrkesprogram och en del har både och. Men gemensamt för de kommunala gymnasieskolorna är att du som elev lätt kan komma i kontakt med exempelvis skolsköterska, kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och skolbibliotek.

Göteborgs Stads gymnasiesärskolor