Ekonomiprogrammet

Kickstarta din karriär

Ekonomiprogrammet ger dig en bra grund för högskolestudier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Här får du också utveckla de kunskaper inom entreprenörsskap som krävs för att starta och driva företag. Välj mellan inriktningarna Ekonomi, Juridik och Handel.
PROGRAMMET FINNS PÅ:
Angeredsgymnasiet

Ekonomi

Hvitfeldtska gymnasiet

Ekonomi, Juridik

Katrinelundsgymnasiet

Ekonomi, Juridik

Polhemsgymnasiet

Ekonomi

Schillerska gymnasiet

Ekonomi, Juridik