Ekonomiprogrammet

När ekonomin får styra

Intresserad av ekonomi, finanser, marknadsföring och juridik? Kanske starta företag? Då kan ekonomiprogrammet vara något för dig. Programmet ger dig en bra grund för högskolestudier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.  Du får också utveckla dina kunskaper inom entreprenörskap för att starta och driva företag. Det finns två olika inriktningar: Inriktningen Ekonomi ger dig kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Du får också lära dig att starta och driva ett företag. Inriktningen Juridik ger dig kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.
PROGRAMMET FINNS PÅ:
Angeredsgymnasiet

Ekonomi, Juridik

Hvitfeldtska gymnasiet

Ekonomi, Juridik

Katrinelundsgymnasiet

Ekonomi, Juridik

Polhemsgymnasiet

Ekonomi, Juridik

Schillerska gymnasiet

Ekonomi, Juridik