Naturvetenskapliga programmet

Kritiskt tänkande & bred behörighet

På Naturvetenskapsprogrammet lär du dig om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och om kemiska processer. Här är matte, kemi, fysik och biologi huvudämnena. Du lär dig utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt med förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser.  Experiment, laborationer och fältstudier  är den praktiska delen av utbildningen. Det finns två inriktningar att välja på:
  • Inriktningen Naturvetenskap som ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.
  • Inriktningen Naturvetenskap och samhälle som ger dig kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.
Efter det Naturvetenskapsprogrammet har du en mycket bred behörighet till högskolan.
PROGRAMMET FINNS PÅ:
Angeredsgymnasiet

Naturvetenskap

Bernadottegymnasiet

Naturvetenskap

Burgårdens gymnasium

Naturvetenskap

Vi erbjuder även Naturvetenskap i klasser för dig med diagnoser inom autismspektrum.

Hvitfeldtska gymnasiet

Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle, Naturvetenskap + tyska/franska, Naturvetenskap med spetsutbildning matematik

Katrinelundsgymnasiet

Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle

Polhemsgymnasiet

Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle

Schillerska gymnasiet

Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle

The International High School

Naturvetenskap (all utbildning på engelska)