Naturvetenskapliga programmet

Naturvetenskap göteborg

Kritiskt tänkande & bred behörighet

När du har matematik, kemi, fysik och biologi med dig i bagaget har du en mycket bred behörighet till högskoleutbildning. Här utvecklar du också ett naturvetenskapligt förhållningssätt med kritiskt tänkande, logiska resonemang och problemläsning. Välj mellan inriktningarna Naturvetenskap, Samhälle, Språk och Spets.
PROGRAMMET FINNS PÅ:
Angeredsgymnasiet

Naturvetenskap

Bernadottegymnasiet

Naturvetenskap

Burgårdens gymnasium

Naturvetenskap
Naturvetenskap, Djur
Naturvetenskap och samhälle

Nyhet! Nu kan du läsa Naturvetenskapligt program, inriktning Naturvetenskap med profilen ”Djur”. Läs mer på vår hemsida!

Vi erbjuder även Naturvetenskap i klasser för elever med AST-diagnos.

Hvitfeldtska gymnasiet

Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle, Naturvetenskap + tyska/franska, Naturvetenskap med spetsutbildning matematik

IHGR

Naturvetenskap (all utbildning på engelska)

Katrinelundsgymnasiet

Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle

Polhemsgymnasiet

Naturvetenskap

Schillerska gymnasiet

Naturvetenskap
Naturvetenskap och samhälle