Meritpoäng

Meritpoäng - så funkar det

Meritpoäng är en sammanräkning av dina betyg. Dina 16 bästa betyg räknas ihop och siffran du får då är din meritpoäng. De olika betygen har olika värden. Sedan plussar du helt helt enkelt ihop dina poäng och så har du ditt meritpoäng.
  • A: 20 poäng
  • B: 17,5 poäng
  • C: 15 poäng
  • D: 12,5 poäng
  • E: 10 poäng
  • F: 0 poäng
Man kan få max 320 meritpoäng. För att få det bör du ha A i alla dina 16 ämnen.
Extra poäng om du läser språk...

Om du har läst ett modernt språk (t.ex. franska, tyska, spanska, italienska) som språkval i grundskolan så får du lägga till det och räkna ihop 17 betyg istället. Om du har läst moderna språk, kan du få max 340 meritpoäng.

...men inte om det är modersmål eller elevens val

Du kan också läsa ett modernt språk som ”Elevens val”, men då ger det dig inte några extra meritpoäng. Det gör det inte heller om du läser ett modernt språk som modersmål. Modersmål och moderna språk är nämligen två olika ämnen, med två skilda kursplaner. Därför räknas inte modersmål som ett sjuttonde betyg, även om du har läst det som språkval.

Vem kommer in på utbildningen?

Om du kommer in på den utbildning du vill gå, beror på flera saker: dina egna betyg, vad de andra som söker samma utbildning har för betyg och hur många platser som finns på utbildningen.

Bland de elever som har sökt till utbildningen kommer de som har högst betyg in först. Om de andra som söker till utbildningen har A i alla ämnen, d.v.s. 320 poäng, och du lägre poäng, så kommer du bara in om det finns en plats kvar till dig.

Poängen ändrar sig från år till år

Det betyder att intagningspoängen kan variera från år till år, och från skola till skola. Exempelvis kan en utbildning som inte har så många sökande ett år, få fler sökande nästa år och då behöver man ha högre meritpoäng för att komma in, än vad man behövde året innan. Ett visst program på en skola kan ha fler sökande med högre meritpoäng än samma program på en annan skola.

Det enda du kan vara säker på är att ju högre betyg du har, desto lättare är det att komma in på just den utbildning du vill gå!