Samhällsvetenskapsprogrammet

Lär dig förstå världen

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program där du läser om samhällsförhållanden i Sverige och i andra delar av världen, om samspelet mellan individ och samhälle, hur människors livsvillkor varierar över tid och rum samt hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle. Det handlar om människor som individer, som gruppmedlemmar och som deltagare i en samhällsgemenskap samt om samhällens strukturer, verksamheter och funktioner. Programmet handlar också om medier och informationsteknik och om hur åsikter och värderingar uppkommer. Därför läser du ämnen som samhällsvetenskap, historia, religion, filosofi och psykologi. Samhällsvetenskapliga programmet har tre olika inriktningar:
  • Beteendevetenskap, som ger dig kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang.
  • Medier, information och kommunikation, som handlar om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt.
  • Samhällsvetenskap, där man fokuserar på samhällsstrukturer och människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå.
PROGRAMMET FINNS PÅ:
Angeredsgymnasiet

Samhällsvetenskap

Bernadottegymnasiet

Beteendevetenskap med profil uniformsyrken

Burgårdens gymnasium

Beteendevetenskap

Vi erbjuder även Samhällsvetenskap i klasser för elever med AST-diagnos.

Hvitfeldtska gymnasiet

Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap

Katrinelundsgymnasiet

Beteendevetenskap

Polhemsgymnasiet

Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap

Schillerska gymnasiet

Beteendevetenskap

The International High School

Samhällsvetenskap, samhällsvetenskap med spetsutbildning i engelska

(all utbildning på engelska)