Estetiska programmet

Bild, musik och teater

Oavsett om du är intresserad av bild, fotografi, musik eller teater är det estetiska programmet till för dig. På den här högskoleförberedande utbildningen utvecklar du dina kreativa talanger och lär dig att använda, förstå och analysera olika konstnärliga uttryck. Du kan välja bland flera olika inriktningar och några av dem har inträdesprov. Ge dig själv chansen att utveckla dina kreativa talanger och satsa på ditt skapande.  Musikhögskolan, Teaterhögskolan, Konsthögskolan Valand och andra högskolor letar alltid nya talanger. Är du nästa stora konstnär?  
PROGRAMMET FINNS PÅ:
Hvitfeldtska gymnasiet

Musik, Musik (spetsutbildning)

Schillerska gymnasiet

Bild och form, Bild och form (spetsutbildning), Estetik och media, Teater