Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet

Visst är det härligt med småbarn? Och ungdomar? Och vuxna? Alla åldrar har ju sin charm. Barn- och fritidsprogrammet är till för dig som på ett eller annat sätt vill jobba med människor. Här kan du utbilda dig till barnskötare, personlig assistent, elevassistent, väktare eller personlig tränare. Du kan också börja jobba i socialtjänsten som stöd för människor i särskilt boende eller daglig verksamhet.   Barn- och fritidsprogrammet har tre inriktningar: Inriktningen fritid och hälsa ger dig kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Den här inriktningen förbereder dig för jobb som personlig tränare, idrottsplatspersonal, badvakt, skidlärare, hälsocoach och liknande. Inriktningen pedagogiskt arbete ger dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Efter den här utbildningen kan du börja jobba som barnskötare i förskolan eller elevassistent i skolan. Inriktningen socialt arbete ger dig kunskaper om sociala processer och förhållanden samt om socialpolitiska områden. Den förbereder dig för jobb personlig assistent, boendestödjare, habiliteringsassistent, omsorgsassistent, väktare och ordningsvakt. Efter Barn- och fritidsprogrammet kan du läsa vidare till en rad olika yrken som exempelvis förskollärare, sjukgymnast, lärare, beteendevetare, socionom, coach och idrottsmanager, kostvetare, integrationspedagog, massageterapeut, säkerhets- och trygghetskoordinator. Programmet finns på Burgårdens gymnasium - skolan där yrkesdrömmar blir verklighet. Burgårdens gymnasium