Humanistiska programmet

Ladda upp med språk och kultur

Humanistiska programmet fokuserar på ämnen som språk, litteratur, historia, konst och filosofi. Det är ett program för dig som är intresserad av språk och kultur, som gärna väljer det mänskliga perspektivet eller som siktar på ett framtida arbete i internationella miljöer. Humanistiska programmet har två inriktningar - Språk och Kultur. Inriktningen Språk  fokuserar på sambandet mellan språk, kultur och samhälle.  Här lär du dig värdet av att kunna flera språk och hur språkkunskaper förstärker varandra. Du läser moderna språk upp till kurs 7. Du får också kunskaper i det latinska språket, den romerska kulturen och om latinets roll som kulturbärare under olika tider. På inriktningen Kultur läser du ämnen som filosofi, psykologi, konst och kultur.  Du får lära dig hur kulturen påverkar människan och hur människan skapar kultur. Du utvecklar din förmåga att beskriva, analysera och reflektera över olika kulturuttryck och egna kulturupplevelser ur olika perspektiv.  
PROGRAMMET FINNS PÅ:
Schillerska gymnasiet

Språk, Kultur