Tradition och förnyelse sedan 1647

Hvitfeldtska gymnasiet är en anrik skola som tror på nyfikenhet, ansvar och kvalitet. Här hittar du de klassiska, högskoleförberedande programmen inom ekonomi, samhälls- och naturvetenskap. Men Hvitfeldtska bjuder också på spetsutbildningar, internationella program och språkliga inriktningar. Det finns också ett estetprogram med inriktning på musik, yrkesprogrammet Försäljning och service och introduktionsprogram för dig som inte har full gymnasiebehörighet ännu.
Besök hemsidan

På skolans hemsida hittar du mer information om program etc.