Tradition och förnyelse sedan 1647

Hvitfeldtska gymnasiet är en anrik skola som tror på nyfikenhet, ansvar och kvalitet. Här hittar du de klassiska, högskoleförberedande programmen inom ekonomi, samhälls- och naturvetenskap. Men Hvitfeldtska bjuder också på spetsutbildningar, internationella program och språkliga inriktningar. Det finns också ett estetprogram med inriktning på musik, yrkesprogrammet Handel- och administration och introduktionsprogram för dig som inte har full behörighet
Besök hemsidan

På skolans hemsida hittar du mer information om program etc.