The small school with the global perspective

At The International High School of the Gothenburg Region all tuition is in English, but in our hallways you will hear languages from all over the world. We have a broad mix of nationalities, cultures and personalities within our student population and faculty.  Together we represent almost sixty nationalities, something that ensures a truly international atmosphere. We aim to educate young, independent and knowledgeable world citizens, who strive to continue their academic studies and/or professional careers internationally. Programmes we offer:
  • International Baccalaureate, IB
  • Natural Science Programme
  • The Social Science Programme
  • The Social Science Programme, with advanced courses in English
At IHGR knowledge is highly regarded, as well as honesty and critical thinking. We offer academic excellence, an international mindset and personal growth. At the end: qualification for university, at home or abroad.

Summary in Swedish

På IHGR läser du alla kurser på engelska med skolkamrater som kommer från hela världen. Internationellt fokus genomsyrar alla program och självklart finns det möjligheter till internationellt utbyte. Fast vi gör plats för hela världen så är IHGR ändå en liten, familjär skola där alla känner alla och där eleverna lägger mycket tid på skolan. På skolan finns fyra olika program:
  • International Baccalaureate, IB
  • Naturvetenskapsprogrammet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet, med spetsutbildning i engelska
HÄR FÅR DU VETA MER:
Besök hemsidan

På skolans hemsidan hittar du mer information om program etc.