Vill du jobba med människor? Kan du tänka dig ett jobb inom sjukvård, psykiatri eller äldreomsorg? Då är Vård- och omsorgsprogrammet rätt program för dig!

Du läser vårdämnen som omsorgsarbete, psykologi, psykiatri och allmänna ämnen som matte, engelska och svenska. På vård- och omsorgsprogrammet finns inga inriktningar. Istället väljer du under slutet av utbildningen att läsa kurser inom något område som intresserar dig, till exempel akutsjukvård för vuxna och barn, äldreomsorg eller omsorg om personer med funktionsnedsättning. En stor del av din utbildning är du ute på så kallad Arbetsplatsförlagt lärande, APL, på olika arbetsplatser som äldreboenden, gruppboenden, daglig verksamhet och sjukhus.

När du läst klart gymnasiet är du examinerad undersköterska och kan börja arbeta direkt. Du kan också läsa vidare på högskola, till exempel till sjuksköterska eller socionom.

Vård- och omsorgsprogrammet på Angeredsgymnasiet och Katrinelundsgymnasiet är certifierat Vård- och omsorgscollege. Det betyder att branschen garanterar att det är en utbildning av mycket god kvalitet och att du som studerande får en efterfrågad utbildning med möjlighet till olika karriärvägar.

Behovet av personal med vårdutbildning kommer att vara stort många år framöver. Det är med andra ord en riktig framtidsbransch! Och den börjar med vård- och omsorgsprogrammet.

Programmet finns på
Angeredsgymnasiet
Katrinelundsgymnasiet