Försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet

Starta eget? Personal shopper? Butikssäljare? Administratör? Entreprenör? Det finns många olika vägar att gå efter Försäljnings- och serviceprogrammet. På det här programmet lär du dig entreprenörskap, ekonomi, informationshantering, marknadsföring och försäljning. I utbildningen ingår också att starta ett UF-företag. Du lär dig hantera olika programvaror som verktyg för administrativt arbete, både i privata företag och i offentlig verksamhet. Du får också lära dig om inköp och lagerhållning och att arbeta inom detalj- och partihandel. Och eftersom det är ett yrkesprogram ingår det minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, på ett företag. Efter den här utbildningen kan du arbeta inom administration, försäljning, marknadsföring, butikskommunikation, logistik eller kundservice. Det finns inga inriktningar på det här programmet. Programmet finns på Angeredsgymnasiet och på Hvitfeldtska gymnasiet. Angeredsgymnasiet Hvitfeldtska gymnasiet