Gymnasieval - Information

Gymnasieval, ja det är inte alltid det enklaste att välja. Inför gymnasievalet det är viktigt att du väljer en skola och utbildning som blir rätt för dig. Försök att svara på frågorna: Vad är jag intresserad av?Vad är jag bra på? Vad vill jag lära Läs mer