Introduktionsprogram

Om du inte har läst klart grundskolan

Lugn, det är många elever som inte riktigt klarat hela grundskolan av en eller annan anledning.  Om du inte är behörig till ett nationellt gymnasieprogram så kan du söka ett introduktionsprogram. De är till för att göra dig behörig till ett annat gymnasieprogram eller för förbereda dig för ett yrke. Du kanske bara har lite kvar att plugga för att få betyg i ett ämne, eller så kanske du har varit borta från skolan länge och har mycket att ta igen? Eller så kanske du nyss kommit till Sverige och inte har hunnit lära dig så mycket svenska än? Oavsett varför du inte är helt klar med grundskolan, så finns det ett introduktionsprogram som passar dig. Det finns fyra olika introduktionsprogram och du söker till dem med hjälp av studie- och yrkesvägledaren på din grundskola.
Det finns fyra olika introduktionsprogram med olika inriktningar och behörighetskrav
Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att göra dig behörig till ett nationellt yrkesprogram. Du får börja läsa yrkesämnena men läser samtidigt in de grundskoleämnen som fattas. På en del skolor läser eleverna programinriktat val som ett förberedande år. På andra skolor läser de tillsammans med eleverna på det nationella yrkesprogrammet.

Inträdeskravet till programinriktat val är godkända betyg i:

  • Sv/sv2, engelska eller matte + fyra andra ämnen
  • Sv/sv2, engelska, matte + tre andra ämnen

Finns på:

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Du läser både ämnen från grundskolan som du inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. Du kan antingen läsa in behörigheten till ett yrkesprogram på gymnasiet eller lägga mer tid på en arbetsplats för att lära dig ett jobb. På yrkesintroduktion går du mellan ett till tre år.

Finns på:

Individuellt alternativ

Det här programmet passar dig som behöver en speciallösning för att bli redo för nästa steg. Utgångspunkten är vilka ämnen du saknar och vad du vill göra efter gymnasiet. Utbildningen är 1-3 år och kan innehålla grundskoleämnen, gymnasiekurser och motivationsinsatser.

Finns på:

Språkintroduktion

Det här programmet är för dig som inte kan tillräckligt mycket svenska för att läsa på ett svenskt gymnasieprogram. Det finns nybörjarnivå och fortsättningsnivå. Meningen är att du ska lära dig så mycket svenska att du kan gå vidare.

Språkintroduktion finns på: