Introduktionsprogram

Om du inte är behörig till gymnasiet

Om du inte är behörig till gymnasieprogrammen kan du söka ett introduktionsprogram. Det finns också introduktionsprogram som förbereder dig på ett yrke. Du kan inte själv söka till ett introduktionsprogram utan måste göra det tillsammans med din studie- och yrkesvägledare.
Det finns fyra olika introduktionsprogram med olika inriktningar och behörighetskrav
Programinriktat val
Programinriktat val är för dig som vill ha en  utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program som du så snart som möjligt ska kunna antas till. Programmet kan vara antingen ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. Du är behörig till Programinriktat val om du har: Godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Finns på: Angeredsgymnasiet, Bräckegymnasiet, Burgårdens gymnasium, Ester Mosessons gymnasium, Katrinelundsgymnasiet, Lindholmens tekniska gymnasium, MTG

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Du läser både ämnen från grundskolan som du inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan.

Finns på: Angeredsgymnasiet, Bräckegymnasiet, Burgårdens gymnasium, Ester Mosessons gymnasium, Katrinelundsgymnasiet, Lindholmens tekniska gymnasium, MTG

Individuellt alternativ

Det här programmet passar dig som behöver en speciallösning för att bli redo för nästa steg. Utgångspunkten är vilka ämnen du saknar och vad du vill göra efter gymnasiet. Utbildningen är 1-3 år och kan innehålla grundskoleämnen, gymnasiekurser och motivationsinsatser.

Finns på: Angeredsgymnasiet, Bräckegymnasiet, Burgårdens gymnasium, Hvitfeldtska gymnasiet, Schillerska gymnasiet

Språkintroduktion

Det här programmet är för dig som inte kan tillräckligt mycket svenska för att läsa på ett svenskt gymnasieprogram. Det finns nybörjarnivå och fortsättningsnivå. Meningen är att du ska lära dig så mycket svenska att du kan gå vidare.

Nybörjarnivå läser du på: 
Angeredsgymnasiet, Center för språkintroduktion

Fortsättningsnivå läser du på:
Angeredsgymnasiet, Bräckegymnasiet, Ester Mosessons gymnasium, Hvitfeldtska gymnasiet, Katrinelundsgymnasiet, Schillerska gymnasiet