En stadig grund att läsa vidare på

På Polhemsgymnasiet blir du ordentligt förberedd för att studera vidare på högskola eller universitet. Här samlas studiemotiverade elever från hela Göteborgsregionen för att läsa Ekonomi-, Samhällsvetenskap-, Naturvetenskap- eller Teknikprogrammet.  Skolan samarbetar med både Göteborgs universitet och Chalmers, så du kan till exempel få möjlighet att läsa vissa kurser i universitetsmiljö.
HÄR FÅR DU VETA MER:
Öppet hus

Välkommen att se hur vi har det! På öppet hus får du träffa elever och lärare som berättar mer om hur det är att plugga på Polhemsgymnasiet.

Besök hemsidan

På skolans hemsida hittar du mer information om program etc.